ARTSCENETRONDHEIM

Kunstcenen i Trondheims egen nettside
med bilder, kritikker og artikler om
utstillinger og arrangement i byen.
Nettsiden har også et stort arkiv med bilder
fra tidligere utstillinger på Galleri Kit.

GALLERI BLUNK

Galleri blunk er drevet av studenter fra
Kunstakademiet i Trondheim.
Hovedmålsetningen er at galleriet skal være
en arena for kunststudenter og nyetablerte
kunstnere, hvor de får mulighet til å vise
sine arbeider for byens befolkning.

KUNSTAKADEMIET I TRONDHEIM